VENUŠINY MISKY

Mapa

Asi 1,5 km východně od Kobylé na kopci Smolný (404 m n. m. ).

Od roku 1970 národní přírodní památka s rozlohou 3,9 ha.
Kopec Smolný (404 m.n.m.), na kterém se Venušiny misky nacházejí, představuje tzv. ostrovní horu, vzniklou v tropickém třetihorním podnebí. Jde o jedinečný geomorfologický výtvor s kulovitou odlučností žuly - ve skalních útvarech jsou vyvinuty pozoruhodné tvary jako skalní mísy, křesla a výklenky, jejichž vznik je podmíněn erozním účinkem dešťové vody a již zmiňovanou kulovitou odlučností žuly.

Potkáte-li u Smolného kopce malé bytosti, příjemného vzhledu a dobrého vychování, tak vězte, že to jsou Venušiny lidičky - skřítkům podobné bytosti, obývající podle tradice vrchol Smolného kopce s ostrohem žulových skalisek. Záminkou k těmto bájím byly skalní mísy, skalní sedadla, křesla a výklenky na tzv. ostrovní hoře. Tato bájná lokalita se nachází v souvislém lesním celku Bažantnice, asi 2 km jihovýchodně od obce Kobylá nad Vidnavkou. Přístupná i z obce Černá Voda kolem rybníku U dubu směrem k vrchu Smolný.

Galerie

 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 307 / 1 542 026    |     Dostupnost webu: 99.98%