TURISTIKA

Turistické trasy

Turistické trasy
pro pěší s klasickým značením KČT

Rychlebské stezky
Latzelova stezka
Jeskyně Na Pomezí
Jeskyně Na Špičáku
Jeskyně Na Špičáku
Naučné stezky

Naučné stezky
nebo jinak vyznačené naučné či poznávací trasy

Cyklotrasy

Cyklotrasy
nebo zajímavá, na kole dostupná místa

Podzemí Rychleb

Podzemí Rychleb
Jeskyně na jiné krasové
útvary

Odkazy

Odkazy
na jiné turstické stránky o Rychlebských horách

Rychlebské stezky

Naší filozofií je trail. Na více než sto let starých chodnících tvoříme síť stezek pro horská kola. Pěšiny, které tu zanechaly dávní stavitelé, odkrýváme spod nánosů. Unikátní trasy vedoucí místy jinak neschůdným balvanitým terénem. Stezky, které ocení přívrženci technického ježdění. Ti, kdo utíkají z širokých cest. Ty zveme na Rychlebské stezky.

www.rychlebskestezky.cz

Latzelova stezka krasem Rychlebských hor

Latzelova stezka krasem Rychlebských hor, jak zní její celý název, vznikla v roce 2010 za účelem přiblížit návštěvníkům Rychlebských hor méně známé, avšak o to více zajímavější fenomény Rychlebských hor. Na stezce je celkem 8 informačních tabulí a je dlouhá necelých devět kilometrů s převýšením 300 metrů. Začátek je v obci Vápenná u vlakového nádraží.

www.latzel.vapenna.cz

Jeskyně Na Pomezí

Jeskyně Na Pomezí jsou největším jeskynním systémem v ČR vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými a místy vysokými puklinovými chodbami, které se v místech křížení rozšiřují v menší dómy.

www.caves.cz/cz/jeskyne/jeskyne-na-pomezi/

Jeskyně Na Špičáku bezbariérově přístupné jeskyně

Jedná se o nejstarší doložené jeskyně v naší republice. K nejcharakteristějším znakům jeskyní Na Špičáku - nehledě na epigrafické skalní záznamy - patří výrazné chodby srdcovitého profilu, které spolu s hlavní chodbou vytvářejí opravdový labyrint.

www.caves.cz/cz/jeskyne/jeskyne-na-spicaku/

Unikátní expozice hudebních nástrojů - Areál SKILAND - Ostružná

Ojedinělou a unikátní výstavu hudebních nástrojů můžete navštívit v malé vesničce Ostružná, v Jeseníkách. Nástroje z celého světa sbírá a vystavuje p. Muselík, fanda do hudby. Expozice se nachází v areálu Horského hotelu Skiland, blízko autobusové i vlakové zastávky. Shlédnout zde můžete známé nástroje, méně známé, ale i naprosté unikáty (např. africká harfa Kora nebo historický Dan Bau z Vietnamu). Sbírka nyní čítá okolo 700 ks nástrojů a stále se rozrůstá.

https://www.expoziceh.cz

Rychleby na webu Zdeňka Šmída  (skvělá práce, doporučuji!)

O oblasti a hranicích, Rozbor předpolí Rychlebských hor, Rozbor Rychlebských hor, Vybraná (ne)zaniklá sídla a Pevnostní opevnění

Putování Rychlebami

- Putování částí Rychleb (Bílá Voda - Travná - Hraničky - Žulová) od Adama Juráka


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 323 / 1 542 030    |     Dostupnost webu: 99.98%