PODZEMÍ RYCHLEB

Oblast Rychlebských hor pod svým povrchem skrývá jedinečnou krásu podzemního světa, kterému dala vzniknout svým působením jednak příroda (jeskyně, dutiny, krasové útvary...), tak také člověk (důlní činost, těžba, průzkum...).
Nabízíme Vám možnost alespoň trochu nahlédnout do tohoto skrytého a tajemného světa plného kouzel a zahaleného do naprosté tmy, jež dokáže člověku poskytnout nejen vzrušení, ale hlavně dotyk s historií dávných časů...

Jeskyně Na Špičáku

Jeskyně Na Špičáku veřejně přístupné, bezbariérové jeskyně

Jedná se o nejstarší doložené jeskyně v naší republice. K nejcharakteristějším znakům jeskyní Na Špičáku - nehledě na epigrafické skalní záznamy - patří výrazné chodby srdcovitého profilu, které spolu s hlavní chodbou vytvářejí opravdový labyrint.

 

Jeskyně Na Pomezí

Jeskyně Na Pomezí veřejně přístupné jeskyně

Jeskyně Na Pomezí jsou největším jeskynním systémem v ČR vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými a místy vysokými puklinovými chodbami, které se v místech křížení rozšiřují v menší dómy. K nejvýznamnějším částem jeskyní patří Ledový dóm, Dóm u smuteční vrby, chodba Římských lázní, Bílý dóm, Královský komín, Klenotnice a Vstupní dóm.

 

Nepřístupné jeskynní a krasové útvary

Nepřístupné jeskynní a krasové útvary

Oblast Vápenné - Jeskyně za hájovnou, Roušarova jeskyně, Velký dóm, Jeskyně s excentriky,

Oblast sedla na Pomezí -
Jeskyně Rasovna, Liščí díra, Nová jeskyně

 

Těžba uranu na Javornicku

Těžba uranu na Javornicku
Ložisko a uranový důl Zálesí u Javorníka
geologie - otevření a těžba - ruda - doprava - větrání - povrch - likvidace - fotogalerie - vyznamenání

Rudní výskyt Jelení Vrch a Bílá Voda - rozsah průzkumných prací a těžba

Ve dnech 8.10.2007 - 21.11.2007 proběhla v Javorníku výstava Javornický uran

 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 275 / 1 542 018    |     Dostupnost webu: 99.98%