PAMÁTKY OSTATNÍ

Sedm křížů
vzdálené 3.8 km západně od Javorníka (zelená tur. zn.)

Žulový kříž z období třicetileté války, připomínající boje mezi Rakušany a Švédy.

Památník obětem Nýznerov (nejvrchnější část před značkou zákazu vjezdu do prava nahoru)

Hrob obětí sovětským zajatcům ze zdejšího zajateckého tábora za druhé světové války


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 297 / 1 542 024    |     Dostupnost webu: 99.98%