PAMÁTKY HISTORICKÉ

Jánský vrch - zámek v Javorníku

Web
Mapa

Vznikl přestavbou gotického hradu r. 1507 za biskupa J. Thurza jako letní biskupské sídlo. Znovu přestavován za třicetileté války, v 18. a 19. stol. Roku 1776 zřízena francouská zahrada a r. 1800 založen na jižním svahu anglický park. K nejcenějším exponátům patří gotické plastiky sv. Barbory, sv. Heleny a P. Marie. Jedinečná sbírka dýmek. Zámek je přístupný.

 

Rychleby - zřícenina gotického hradu v Račím údolí

Web
Mapa

Zřícenina gotického hradu na skalní ostrožně vrchu Přilba zbudovaného ve 13. století, který střežil solnou stezku z Nisy přes Kladsko do Hradce Králové. V 15. stol. byl hrad opuštěn a změnil se ve zříceninu. V 19. stol. proběhl amatérský archeologický výzkum (nalezena keramika a zbytky zbraní) a byla provedena částečná rekonstrukce v romantickém stylu.

 

Žulová - zbytky hradu

Web
Mapa

Hrad, připomínaný r. 1296, byl sídlem loupeživých rodů Wustenhube a Haugwitzů, kteří byli postrachem selého kraje. Po třicetileté válce hrad schátral a dodnes se z něj zachoval pouze most a věž, využitá r. 1810 jako součást kostela sv. Josefa. Při něm socha P. Marie Immaculaty z 2. pol. 18. stol. U mostu sloup se sochou sv. Jana Nepomuského.

 

Kaltenštejn - Hradisko - zřícenina hradu

Web
Mapa

Zřícenina hradu z 13. století připomínaného poprvé r. 1295. Vystřídal několik majitelů až byl r. 1505 vratislavskými biskupy zbořen a stavební materiál použit na přestavbu javornického hradu. Dodnes je zachována jen severní obranná zeď a poškozená válcová věž. K hradu se váže pověst o zlé hraběnce, která byla zakleta v bílou paní.


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 333 / 1 542 032    |     Dostupnost webu: 99.98%