PAMÁTKY CÍRKEVNÍ

Bílá Voda

BílÝ POTOK

Farní kostel Navštívení Panny Marie z pol. 18. stol.,
vysvěcen r. 1777

ČERNÁ Voda

Klasicistní kostel P. Marie z r. 1787 s ohradní zdí se sochami Evangelisty sv. Jana a Bolestné P. Marie

Piaristická kolej založena biskupem Jakubem Arnoštěm Lichtenštejnem. Vyučování zahájeno r. 1727

Kobylá nad Vidnavkou

Kostel sv. Jáchyma z r. 1787 s obrazem patrona od Ign. Raaba

Stará Červená Voda

Kostel Božího Těla ze 13 stol., postavený podle pověsti na místě pohanského obětiště.

UHELNÁ

Farní kostel sv. Kateřiny z r. 1801

VELKÉ KUNĚTICE

Farní kostel sv. Kateřiny z r. 1801

VÁPENNÁ

Kostel sv. Filipa z r. 1781

ŽULOVÁ

Kostel sv. Josefa z r. 1810, jež byl originálně postaven přístavbou lodi k zachované věži bývalého hradu

Hřbitov
(kulturní památka ČR)

Původní kostel sv. Vavřince z r. 1893 zbořen a na jeho místě postaven nový v historizujícím slohu

JAVORNÍK

Barokní kostel Nejsvětější Trojice z r. 1723. Součástí kostela barokní
fara z r. 1728

Raně gotický hřbitovní kostel sv. Kříže
z r. 1260 se dvěma románsko-gotickými portály z 2. pol. 13. stol.

SKOROŠICE

Kostel sv. Martina se sochou P. Marie

Rokoková socha sv. Immaculaty
z r. 1778.

TRAVNÁ

Kostel Neposkvrněného Početí P. Marie postaven r. 1879 - 1881

VELKÁ KRAŠ

Kostel sv. Floriána z 18. stol.

Poutní kaple P. Marie Saletské s pramenem se "zázračnou" vodou
a křížovou cestou z 19. stol.

VLČICE

Kostel sv. Bartoloměje s renesančním jádrem. V interiéru cený oltář a dřevěná výzdoba
z r. 1732 - 1742.


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 329 / 1 542 031    |     Dostupnost webu: 99.98%