NÝZNEROV

Mapa

Osada Nýznerov byla původně částí Vápenné (Zighartic), z menší části Žulové (Frýdberka). Na jejím místě je zmiňována roku 1612 lokalita Glaseberg (Skelná hora), což by mohlo být spojováno s nějakou sklárnou. K rozsáhlejšímu osídlení zde došlo až koncem 18. století za zighartického fojta F. Niessnera, takže odtud také vysvětlení názvu. K tomuto zighartickému fojtskému dílu byla fakticky připojena i malá kolonie na frýdberském biskupském území, která byla původně zvaná Myslivecká Paseka (Jagerhau), takže domy v obou částech měly společné číslování již od roku 1811. V okolí Nýznerova se těžil grafit, pálilo vápno a někdy v minulosti, soudě podle místních názvů, se zde dobývala i stříbrná ruda. Roku 1836 měl Nýznerov 51 domků a 332 obyvatel, byla zde malá potašovna a děti se učily v soukromém domě v místě.

Na Stříbrném potoce jižně od Nýznerova, v soutěsce nad přítokem Bučínského potoka, je celkem 14 metrů vysoký kaskádovitý vodopád, který je od roku 1968 nazván jako chráněný přírodní výtvor Vodopády Stříbrného potoka. V horní části osady je hrob obětí ze zdejšího zajateckého tábora sovětských vojáků za druhé světové války.

Odkazy:

Kontaktní informace:

Památky:

Nýznerovské vodopády, Rybářská bašta

Osada je místní částí obce Skorošice

Kostelík, Hrob obětí sovětských vojáků ze zdejšího zajateckého tábora

Galerie

 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 321 / 1 542 030    |     Dostupnost webu: 99.98%