Naučné stezky nebo jinak vyznačené naučné či poznávací trasy5

Naučná stezka při cyklotrase 6044
Latzelova stezka

Naučná stezka při cyklotrase 6044

Naučná stezka na trase Bílá Voda - Růženec - Letiště - Javorník - Račí údolí - Uhelná - Vlčice - Hraničky nabízí komplexní informace o rozsáhlém území Rychleb. Seznámí Vás jak s obcemi, geologií a  geomorfologií Rychlebských hor, faunou, flórou a biologií vodního světa, tak i s historií dávných časů zaniklých osad.

Latzelova stezka krasem Rychlebských hor

Latzelova stezka krasem Rychlebských hor, jak zní její celý název, vznikla v roce 2010 za účelem přiblížit návštěvníkům Rychlebských hor méně známé, avšak o to více zajímavější fenomény Rychlebských hor. Na stezce je celkem 8 informačních tabulí a je dlouhá necelých devět kilometrů s převýšením 300 metrů. Začátek je v obci Vápenná u vlakového nádraží.

www.latzel.vapenna.cz


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 286 / 1 542 021    |     Dostupnost webu: 99.98%