MOŽNOSTI PREZENTACE UBYTOVÁNÍ

 Varianta 1

Hlavička - banner velký

Velký banner - rozměr 960 x 220 px. jako součást hlavičky zobrazovaný vždy na každé stránce webu. Ten v sobě automaticky zahrnuje i přednostní VIP grafický odkaz na stránce Ubytování nad ostatními grafickými odkazy.

CENA: 1.000 Kč/měsíc  - minimální platba na 1 měsíc se zvýhodněním při platbě na půl roku a celý rok  (ukázka varianty a umístění)

Banner velký

 Varianta 2

Hlavička - banner malý

Malý banner - rozměr 225 x 220 px. jako součást hlavičky zobrazovaný vždy na každé stránce webu. Ten v sobě automaticky zahrnuje i přednostní VIP grafický odkaz na stránce Ubytování nad ostatními grafickými odkazy.

CENA: 500 Kč/měsíc  - minimální  platba na 1 měsíc se zvýhodněním při platbě na půl roku a celý rok  (ukázka varianty a umístění)

 Varianta 3

Titulní strana - sekce Doporučujeme

Malý rotující banner - rozměr 190 x 215 px. na titulní straně webu v sekci Doporučujeme. Ten v sobě automaticky zahrnuje i přednostní VIP grafický odkaz na stránce Ubytování nad ostatními grafickými odkazy.

CENA: 400 Kč/měsíc  - minimální platba na 3 měsíce se zvýhodněním při platbě na půl roku a celý rok  (ukázka varianty a umístění)

 Varianta 4

Grafický odkaz na stránce Ubytování

Grafický přednostní odkaz (rozměr šířka stránky) vždy nahoře na stránce Ubytováním, ale pod grafickými odkazy variant 1, 2 a 3.

CENA: 100 Kč/měsíc  - minimální platba na kalendářní rok nebo na počet měsíců do konce roku.


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 280 / 1 542 020    |     Dostupnost webu: 99.98%