VELKÝ RYBNÍK A RYBNÍK U DUBU

Mapa

Největší vodní plocha na Rychlebsku

Velký a Malý rybník se nacházejí necelý 1 km severně od Černé Vody v lese Bažantnice a jsou významným hnízdištěm vodního ptactva na Rychlebsku.

Velký rybník je svojí rozlohou 10 ha největší vodní plochou Rychlebského regionu a je určen výhradně pro chov ryb. Návštěvníkům zde k odpočinku či relaxaci slouží nový dřevěný altán s posezením.

Malý rybník je naproti tomu přímo rájem rybářů, jelikož svým tvarem a
členitostí břehů vytváří mnohá romantická zákoutí pro trávení příjemných chvil při rybolovu. Přímo u tohoto rybníka se na rozcestí zeleného a modrého turistického značení nachází jeden z nejstarších dubů celého regionu, jehož stáří se odhaduje na více než 420 let.

Zavítáte-li na Velký či Malý rybník, doporučujeme jejich návštěvu spojit s nedalekou přírodní památkou Venušiny misky na vrcholu Smolný.

Velký rybník

Galerie

 

Rybník U dubu

Galerie

 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 300 / 1 542 024    |     Dostupnost webu: 99.98%