KAMENIČKA

Mapa

Kamenička (německý název Kamitz-Uberschar) - pohraniční katastrální obec (216 ha) spadající správně pod Bílou Vodu se prvně připomíná jako církevní majetek již roku 1325 u vsi Kamenice (dříve Kamnitz, dnes Kamienica), kterou koncem 15. století získalo jako zástavu a nakonec jako majetek město Patschkau, dnešní Paczków. V roce 1900 zde žilo ve 33 domech 159 obyvatel, v roce 1991 již jen 63 obyvatel v 11 domech.

Nadmořská výška osady je 307 m.n.m., je zde pouze autobusová zastávka, žádný obchod.

Osada je místní částí obce Bílá Voda

Galerie

 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 321 414 / 1 541 808    |     Dostupnost webu: 99.98%