hrANIČKY

rozlehlé pláně, kde bydlí jen vítr
Mapa

Osada je místní částí obce Uhelná

Bývalá osada Hraničky (německý název Gränzdorf) 696 m.n.m. se rozkládala u státní hranice (dříve s celnicí) pod Hraničním vrchem (752 m) a správně vždy patřila pod Nové Vilémovice (Wilmsdorf). Osada byla založena kolem roku 1785 a byla osídlena čistě německým obyvatelstvem. Hraničky měly v roce 1836 27 domů a 281 obyvatel. Po roce 1848 byla osada zařazena do soudního okresu Javorník a politického okresu Frývaldov. V roce 1885 vznikla v Hraničkách jednotřídka. V roce 1869 bylo v Hraničkách 260 obyvatel, v roce 1890 - 222 ob., v roce 1910 - 193 ob. a v roce 1921 již jen 192 obyvatel.

Po roce 1945 byly etapovitě odsunuty téměř všechny německé rodiny, ve vsi zůstaly dále žít jen 4. V roce 1948 byla do Hraniček na krátko přemístěna jedna rodina, ale již v roce 1949 byly všichni obyvatelé vystěhováni a ves zůstala prázdná. Do Hraniček nebyl v rámci dosídlení dostěhován ani jediný člověk a tak byl úpadek vsi nevyhnutelný. Tomu „dopomohli“  i obyvatelé z okolí, zvláště z Nových Vilémovic i početní Řekové (do Nových Vilémovic „dosídlení“ v roce 1949), kteří rozebírali a odnášeli vše, co mělo ještě nějaký užitek. Plánovanou a řízenou demolicí (např. kostelík byl vyhozen do povětří) v letech 1959/60 pak ženijní vojska ČSLA, tak jako na dalších horských osadách, již jen dokonala započaté dílo zkázy.

Jen ironií osudu a hrou náhod se podařilo lesnímu dělníku Franzi Schlegelovi zpětně nastěhovat do svého domu, který i přes různé útrapy doby zůstal stát až do dnešních dnů a osamocen na rozlehlých pláních kolemjdoucím tiše připomíná smutné dějiny této krásné horské osady.

Až tudy budete procházet, udělejte si chvíli čas, posaďte se a dívejte se tiše kolem, není tady jen krásně, je tady i velmi smutno...

Galerie

Zaniklá osada Hraničky – německý název Gränzdorf – více informací najdete na stránce Hraničky


 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 321 400 / 1 541 805    |     Dostupnost webu: 99.98%