horNÍ HEŘMANICE

Mapa

Horní Heřmanice jsou poprvé zmiňovány kolem roku 1266. Jméno mají zřejmě od zakladatele Hermana (Heřmana), čemuž odpovídá i německý název Hermsdorf. Přídavné jméno Horní (Ober) bylo k názvu přidáváno až po rozdělení Slezska v roce 1742, aby se tak odlišila rakouská část vsi od Dolních Heřmanic (Unter Hermsdorf) v Německu (dnes Jasienica Górna v Polsku).
 

Osada je místní částí obce Bernartice


 

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník,
pracoviště Horní Heřmanice

Galerie

 

Historie:

I tato ves patřila k biskupskému majetku, ale byly zde dva svobodné statky, často měnící majitele. Také tato původně větší vesnice za třicetileté války značně zpustla, protože v roce 1653 ze 17 lánů leželo 9 ladem. V roce 1648 se zde utábořila celá švédská armáda pod velením generála Wittenberga, která odtud vytáhla přes Kladsko ku Praze. Situace se zlepšila až v průběhu 18. století, ale další škody přinesly rakousko-pruské války a rozdělení vsi státní hranicí v roce 1742.

Zdejší fojtství bylo již roku 1414 rozděleno na dvě části s dolním a horním dvorem, k jejichž spojení došlo opět až koncem 16. století. Potom se v držení fojtství vystřídala celá řada majitelů, jako poslední od roku 1819 až do roku 1934 rod Gerblichů. Roku 1836 měly Horní Heřmanice 46 domů a 355 obyvatel, část z nich se vedle zemědělství zabývala přadláctvím. Pokud zde vůbec někdy byla fara, tak zanikla již za husitských válek.  Nejdůležitější a nejvýznamnější však byla zemědělská škola v Horních Heřmanicích, která byla založena roku 1869 jako jedna z prvních škol tohoto typu v celém Slezsku. Tato střední zemědělská škola se v průběhu let různě proměňovala; od roku 1922 byla rozšířena na čtyřletou a vedle tzv. vyšší hospodářské zde existovaly i různé dvouleté a kratší školy a kursy.

V politickém životě měla dlouhou dobu největší vliv německá křesťanskosociální strana, avšak ve volbách v roce 1935 ji předstihla dost výrazně Henleinova Sudetoněmecká strana. Hospodářská struktura obce zůstala po odsunu Němců určitou dobu zachována, na zemědělské statky a průmyslové závody byli dosazeni národní správci.

Od roku 1946 byla obnovena, ovšem již jako česká, zemědělská a hospodyňská jednoroční škola. Zemědělská škola v Horních Heřmanicích prošla mnoha často neuváženými reorganizacemi. V roce 1949 byla rozšířena na dvouletou, ale potom stále více orientována na učňovský dorost a nakonec přeměněna na střední zemědělské odborné učiliště, posléze na Střední školu gastronomie a farmářství.


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 310 / 1 542 027    |     Dostupnost webu: 99.98%