horNÍ FOŘT

Mapa

Horní Fořt leží u Račího potoka na hranici katastru obcí Uhelná – Javorník. V této části se nachází bývalý park, který má obec zájem obnovit, zvonice se sochou sv. Jana Nepomuckého, funguje zde pila, firma ITCe spol. s r.o. divize dřevo Horní Fořt, prodejna potravin – Smíšené zboží, kamenictví. V rámci územního plánu není počítáno s rozšířením bytové výstavby, ale plochy pro podnikání – řešeno území mezi obchvatem Javorníku a fa ITCe. Veřejnou dopravu zajišťuje autobusové spojení, vlak zde nejezdí.

Počet obyvatel dle evidence OÚ 85 osob, počet čísel popisných 20, čísel evidenčních 1.

Osada je místní částí obce Uhelná

Galerie

 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 306 / 1 542 026    |     Dostupnost webu: 99.98%