ČERVENÝ DŮL

Mapa

V Červeném Dole (německý název Rothengrund, do roku 1924 Červený Grunt) se objevili první osadníci již počátkem 17. století v souvislosti s rozrůstáním osady Nové Vilémovice a hledáním nových příležitostí obživy. Stejně tak jako Hraničky, které vznikly jižně od Nových Vilémovic, žilo zde výhradně německé obyvatelstvo. Červený Důl byl zemědělskou lokalitou, i když usedlíci museli hledat i různé jiné druhy obživy, zejména v lese a dříve i v domáckém přadláctví. V roce 1836 zde žilo 127 usedlíků, v roce 1869 - 108, v roce 1890 - 96, v roce 1910 pak 86 a v roce 1921 již jen 79. Po roce 1945 nebyla ves nikdy dosídlena a očividně upadala.

Dnes je Červený Důl téměř čistě chatovou oblastí a jen zbylých pár stavení, jež se jako stuha táhnou překrásným údolím Červeného potoka, tiše připomíná časy dávno minulé.

Osada je místní částí obce Uhelná

Věřím, že každý, kdo se kdy toulal touto nádhernou krajinou, se vrátí zpět. Oči Vám něco tak nádherného prostě nedovolí vidět jen jednou. Sem-tam chalupa a všude dokola rozlehlé zatravněné louky. Pokud Vám bude přát počasí a paprsky slunce umocní vzácnost dané chvíle, sednete si na zem a budete nevěřícně krouti hlavou nad tou krásou.

Galerie

 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 321 399 / 1 541 805    |     Dostupnost webu: 99.98%