ČERTOVY KAZATELNY

Mapa

Bizardní rulové skály nad hluboce zaříznutým údolím Račího potoka s nádhernou, až jedinečnou vyhlídkou na Račí údolí, které se táhne v délce asi 7 km dole pod vyhlídkou. V jeho dolní části byla roku 1998 vyhlášena přírodní rezervace, jejímž posláním je ochrana lesních porostů pralesovitého charakteru. Chráněná plocha zahrnuje území na obou stranách Račího potoka včetně lokalit Čertovy kazatelny a Pustý zámek.

Netuším, kolik jste měli v životě možnost vidět takovýchto krásných údolí, ale věřte,
že takový pohled, jaký se Vám naskytne z Čertových kazatelen, budete
ještě dlouho nosit v očích....

Ve vzdálenosti 1 km se nalézá zřícenina hradu Rychleby a na konci Račího údoli na rozcestí modré a žluté turistické značky dnes již jen torzo památného buku (stáří přes 300 let).

Galerie

 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 322 / 1 542 030    |     Dostupnost webu: 99.98%